فرآیندهای واحد سلامت روان، امور اجتماعی و اعتیاد

1392/9/12 0:0

 فرآیندهای واحد سلامت روان، امور اجتماعی و اعتیاد :

 

فلوچارت فرآیند درمان و مراقبت بیماران در مراکز بهداشتی درمانی روستائی (واحد سلامت روان، امور اجتماعی و اعتیاد)

 

فلوچارت فرآیند مراقبت بیماران روانی در خانه بهداشت (واحد سلامت روان، امور اجتماعی و اعتیاد)

 

فلوچارت فرآیند بیماریابی بیماری های روانی در خانه های بهداشت (واحد سلامت روان، امور اجتماعی و اعتیاد)

 

فلوچارت فرآیند آموزش همگانی بهداشت روان (واحد سلامت روان، امور اجتماعی و اعتیاد)

 

------------------------------------------------------------------------

کلمات کلیدی:
فرآیند.ها     شبکه.بهداشت.دشتی     واحد.سلامت.روان    

تاریخ بروز رسانی:   18 مهر 1394

تعداد بازدید:   ۱۷۹

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >