مبارزه با بيماريها


شرح وظايف:

کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریها

فعالیت ها :
1- تدوین برنامه تفضیلی واحد
2- نظارت مستمر بر فعالیت های نیروهای تحت پوشش
3- پیگیری و نظارت بر گزارش به موقع بیماری ها
4- شرکت در بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای گزارش شده
5- نظارت مستمر بر فعالیت های واحدهای محیطی
6- پاسخگویی به مراجعین و بیماران در خصوص رفع مشکلات آنها
7- شرکت در جلسات ستادی و استانی
8- برگزاری جلسات واحد
9- برگزاری کمیته های مختلف جهت پیشگیری و کنترل بیماریها
10- نظارت بر درمان بیماریها
11- نظات بر اجرای صحیح برنامه های واحد
12- برگزاری کلاسهای بازآموزی جهت پرسنل پیشگیری
13- شرکت در جلسات برون بخشی جهت پیشگیری و کنترل بیماریها


*******************************************

کارشناس بیماریهای واگیر :

فعالیت ها :
1- پیگیری بیماریهای واگیر
2- برگزاری کمیته بیماریهای واگیر
3- اجرای برنامه های آموزشی بیماریهای واگیر
4- نظارت بر اجرای برنامه ها در واحدهای تحت پوشش
5- تکمیل فرم های اپیدمیولوژی بیماریها
6- شرکت در برنامه های تحقیقاتی جهت علت یابی بیماریها
7- نظارت بر اجرای دقیق گزارشات صفر و اسهال
8- شرکت در بازدیدهای ستادی
9- نظارت بر درخواستها و توزیع داروهای واگیر
10-پایش برنامه های واگیر
11- جمع بندی و جمع آوری برنامه های آماری واحد در بخش واگیر
12-شرکت در برنامه های آموزشی


*******************************************

کارشناس بیماریهای غیر واگیر


فعالیت ها :
1- تدوین برنامه عملیاتی بیماریهای غیر واگیر
2- نظارت بر فعالیتهای مرتبط در مراکز تحت پوشش
3- پیگیری بیماران غیرواگیر
4- شرکت در بازدیدهای ستادی
5- برگزاری کنیته بیماریهای غیر واگیر
6- انجام هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی
7- اجرای برنامه های آموزشی بیماریهای غیرواگیر
8- پایش شاخص های مرتبط برنامه
9- شرکت در برنامه های آموزشی
10- شرکت در برنامه های تحقیقاتی مرتبط

 

کلمات کلیدی : واحد مبارزه با بیماری ها ، پیشگیری از بیماری ها ، بیماری های واگیر ، بیماری های غیر واگیر ، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف


چارت سازمانی مبارزه با بيماريها
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۸۹


برگشت>>

< >