کارگزینی


 

شرح وظایف :

 •  صدور احکام کارگزینی
 • تهیه پیش نویس های کارگزینی 
 • رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام تبدیل وضعیت اسخدامی، ترفیع، بازنشستگی و غیره
 • استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل موردنظر
 • ارزیابی عملکرد پرسنل
 • شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف
 • صدور احکام مرخصی پرسنل
 • آمار گیری پرسنلی و انجام امور مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل
 • مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 • تهیه گزارشات لازم
 • نظارت بر نحوه ورود و خروج پرسنل

 

کلمات کلیدی : کارگزینی ، امور استخدامی، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف


چارت سازمانی کارگزینی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >