امور اداری


شرح وظایف :

  • ایجاد خط مشی با توجه خط مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان و هماهنگ نمودن فعالیت های واحد های تابعه با برنامه ها و هدف های موردنظر
  • انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل در مورد مستخدمین اداره کل با همکاری واحد کارگزینی
  • مطالعه و جمع آوری طبقه بندی، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات پرسنلی در مورد کلیه کارکنان
  • مطالعه و بررسی قوانین مربوط به امور بازنشستگی
  • انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روش ها، طبقه بندی مشاغل و هم چنین تهیه پیشنهادات لازم و جهت ارسال سازمان

 

 

کلمات کلیدی : امور اداری ، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف


چارت سازمانی امور اداری
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >