امور بایگانی


شرح وظایف :

  • حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط براساس روش تعیین شده
  • پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
  • تحویل پرونده های مختومه بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق
  • صورت برداری، طبقه بندی، کدگذاری و بایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل های مربوط و احتیاجات

 

 

 

 

کلمات کلیدی : بایگانی ، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف


چارت سازمانی امور بایگانی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۸۱


برگشت>>

< >