بهداشت دهان و دندان

1391/7/14 0:0

شرح وظایف :

  • تدوین برنامه عملیاتی واحد
  • تهیه عملکرد سالیانه واحد و برنامه ریزی بر مبنای آن
  • هماهنگی های برون بخشی و درون بخشی
  • بازدید از مراکز دندانپزشکی و ارسال گزارش بازدید
  • جمع بندی و ارسال آمارهای دندانپزشکی
  • تعیین شاخص های بهداشتی واحد با همکاری واحد استانی
  • برآورد نیازهای واحدهای دندانپزشکی به موارد مصرفی و تجهیزات
  • پیگیری تعمیرات یونیت ها و تجهیزات دندانپزشکی


   
تعداد بازدید:   ۹۵۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >