شبكه بهداشت و درمان شهرستان دشتيچارت سازمانی شبكه بهداشت و درمان شهرستان دشتي
Skip Navigation Links.
Collapse   حوزه مدیریت   حوزه مدیریت
Collapse   رییس شبکه   رییس شبکه
  دکتر اصغر بحرانی - رییس شبکه بهداشت
  علی زیارتی - مسئول دفتر
Collapse   معاونت بهداشتی   معاونت بهداشتی
  پرویز احمدی - معاون امور بهداشتی و مسئول طرح گسترش شبکه
Collapse   معاونت اجرایی   معاونت اجرایی
  حسین سلیمی - مسئول امور عمومی
Collapse   واحدهای بهداشتی   واحدهای بهداشتی
Collapse   واحد گسترش ( امور هماهنگي شبكه )   واحد گسترش ( امور هماهنگي شبكه )
  پرویز احمدی - معاون امور بهداشتی و مسئول طرح گسترش شبکه
  حدیث روزبهانی - کارشناس گسترش شبکه
Collapse   مرکز آموزش بهورزی   مرکز آموزش بهورزی
  شهلا فرهودی - مدير آموزشگاه بهورزي
  اميد حكيميان - مربي بهورزان
  سيما عباسي - مربي بهورزان
Collapse   امور دارویی   امور دارویی
  دکتر محمد حسین پور - مسئول امور دارویی و نظارت بر درمان
  سید محمد اسلامی - تکنسین امور داروئی و مسئول انبار داروئی
Collapse   واحد آمار   واحد آمار
  خدیجه بحرینی - کارشناس آمار
Collapse   امور نظارت بر درمان   امور نظارت بر درمان
  دکتر محمد حسین پور - مسئول نظارت بر درمان و امور دارویی
Collapse   اورژانس 115   اورژانس 115
  هوشنگ اسکندری - مسئول اورژانس 115 و تدارکات
Collapse   آموزش سلامت   آموزش سلامت
  سارا محمدی - کارشناس مسئول آموزش سلامت
  سمیه احمدی نیا - کارشناس آموزش سلامت
Collapse   واحد سمعی و بصری (IEC)   واحد سمعی و بصری (IEC)
  ابراهیم رضائی - مسئول سمعی و بصری
Collapse   مبارزه با بيماريها   مبارزه با بيماريها
  صفورا عباسی فرد - کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماری ها
  رضا حسین زاده - کارشناس بیماری های واگیر
  منیژه یزدان شناس - کارشناس بیماری های واگیر
  رهام یوسف نژاد - کارشناس بیماری های غیرواگیر
Collapse   بهداشت خانواده   بهداشت خانواده
  فاطمه قاسمیان زاده - کارشناس مسئول بهداشت خانواده
  فاطمه رضائیان - کاردان بهداشت خانواده
  آسیه محمدی - کارشناس بهداشت خانواده
Collapse   بهبود تغذيه   بهبود تغذيه
  سکینه قاسمی صداقت - کارشناس مسئول واحد تغذیه
Collapse   بهداشت مدارس   بهداشت مدارس
  عالیه جعفرزاده - کارشناس مسئول بهداشت مدارس
Collapse   بهداشت دهان و دندان   بهداشت دهان و دندان
  زهرا خورشیدی - کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان
Collapse   سلامت روان، امور اجتماعي و اعتياد   سلامت روان، امور اجتماعي و اعتياد
  عیسی متولی - کارشناس مسئول بهداشت روان و امور اجتماعی
Collapse    بهداشت محیط   بهداشت محیط
  علی باغبانی - کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای
  وحید یزدان پناه - کارشناس بهداشت محیط
  ندا شهرزاد - کارشناس بهداشت محیط
Collapse   بهداشت حرفه ای   بهداشت حرفه ای
  احسان اسکندری - کاردان بهداشت حرفه ای
Collapse   واحد نظارت بر مواد غذايي ، آرايشي بهداشتي   واحد نظارت بر مواد غذايي ، آرايشي بهداشتي
  ناصر محبی - کارشناس مسئول نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
Collapse   واحدهای اداری و مالی   واحدهای اداری و مالی
Collapse   حراست   حراست
  مرتضی حسین پور - مسئول حراست
  جعفر هلالیان مطلق - متصدی امور دفتری
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  مازیار اسدی - مسئول روابط عمومی و تحول اداری
Collapse   امور اداری   امور اداری
  علی چاهشوری - رئیس اداره امور عمومی
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  سمیرا شاکری - مسئول کارگزینی
  ضرغام اسماعیلی - کارگزین
Collapse   امور بایگانی   امور بایگانی
  حسین پورمحمد - بایگان
Collapse   واحد IT (فن آوری اطلاعات)   واحد IT (فن آوری اطلاعات)
  سید علیرضا امینی - مسئول IT (فن آوری اطلاعات)
Collapse   حسابداری   حسابداری
  حسن حاجیانی - مسئول حسابداری
  سید محسن حسینی - حسابدار
  جعفر بحرانی - حسابدار و مسئول تربیت بدنی
  یوسف حسین پور - حسابدار
  عبدالحمید اسماعیلی - مسئول درآمد شبکه
Collapse   تدارکات   تدارکات
  هوشنگ اسکندری - مسئول اورژانس 115 و تدارکات
Collapse   نقلیه   نقلیه
  حسین کوهیار - راننده
  عادل دادجو - راننده
  خلیل سلیمانی - راننده
  ایمان اشکو - راننده
Collapse   انبار   انبار
Collapse   انبار کالا   انبار کالا
  احمد غلامیان - انباردار
Collapse   انبار دارو   انبار دارو
  سید محمد اسلامی - مسئول انبار داروئی و تکنسین امور داروئی
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  قاسم حسین پور - کارپرداز
  پیمان قائدی - کارپرداز
  کاظم مزیری - کارپرداز
Collapse   دبیرخانه   دبیرخانه
Collapse   ماشین نویسی   ماشین نویسی
  سید حبیب الله میرنظامی - ماشین نویس
  ابراهیم ملکوتی - مسئول امور دفتری
  نبی جلیلی خواه - متصدی امور دفتری
  ایرج صیفی - متصدی امور دفتری
  محمد اکبری - نامه رسان
Collapse   تربیت بدنی   تربیت بدنی
  جعفر بحرانی - مسئول تربیت بدنی و حسابدار
Collapse   مراکز و پایگاه های خدمات جامع سلامت   مراکز و پایگاه های خدمات جامع سلامت
Collapse   مرکز شهری-روستایی شهید الیاس احمدی   مرکز شهری-روستایی شهید الیاس احمدی
  پایگاه ضمیمه شهری شهید الیاس احمدی
  پایگاه بهداشتی شهری شهید الیاس احمدی
  خانه بهداشت سرمک
  خانه بهداشت لاور شرقی
  خانه بهداشت عربی
  خانه بهداشت دهوک
  خانه بهداشت حسین زائری
  خانه بهداشت محمد آباد
  خانه بهداشت بحیری
Collapse   مرکز شهری امام حسن مجتبی (ع)   مرکز شهری امام حسن مجتبی (ع)
  پایگاه ضمیمه شهری امام حسن مجتبی (ع)
  پایگاه غیر ضمیمه ناخکی
Collapse   مرکز شهری-روستایی کاکی   مرکز شهری-روستایی کاکی
  پایگاه ضمیمه کاکی
  پایگاه غیر ضمیمه ریگدان
  خانه بهداشت بنیاد
  خانه بهداشت گنخک
Collapse   مرکز شهری-روستایی بادوله   مرکز شهری-روستایی بادوله
  پایگاه غیرضمیمه بادوله
  خانه بهداشت بابمنیر
  خانه بهداشت تلخو
Collapse   مرکز شهری-روستایی شنبه   مرکز شهری-روستایی شنبه
  پایگاه ضمیمه شنبه
  خانه بهداشت سنا
  خانه بهداشت چاهگاه
  خانه بهداشت درویشی
  خانه بهداشت کردلان
  خانه بهداشت باغان
Collapse   مرکز روستایی زیارت   مرکز روستایی زیارت
  خانه بهداشت کردوان علیا
  خانه بهداشت کردوان سفلی
  خانه بهداشت لاور ساحلی
  خانه بهداشت شیخیان ماری
  خانه بهداشت شیخیان باغ پیر
  خانه بهداشت گلستان
  خانه بهداشت زیارت
Collapse   مرکز روستایی درازی   مرکز روستایی درازی
  خانه بهداشت چارک
  خانه بهداشت وراوی
  خانه بهداشت فقیه حسنان
  خانه بهداشت زیزار
  خانه بهداشت چاووشی
  خانه بهداشت کلل سفلی
  خانه بهداشت درازی

تعداد بازدید:   ۲۸۳


برگشت>>

< >