شبكه بهداشت و درمان شهرستان دشتيچارت سازمانی شبكه بهداشت و درمان شهرستان دشتي
Skip Navigation Links.
Collapse   حوزه مدیریت   حوزه مدیریت
Collapse   سرپرست شبکه   سرپرست شبکه
  مهندس پرویز احمدی - سرپرست شبکه و معاون امور بهداشتی
  علی زیارتی - مسئول دفتر
Collapse   معاون بهداشتی   معاون بهداشتی
  مهندس پرویز احمدی - سرپرست شبکه و معاون امور بهداشتی
Collapse   مسئول امور عمومی   مسئول امور عمومی
  ضرغام اسماعیلی - مسئول امور عمومی
Collapse   واحدهای بهداشتی   واحدهای بهداشتی
Collapse   واحد گسترش ( امور هماهنگي شبكه )   واحد گسترش ( امور هماهنگي شبكه )
  پرویز احمدی - معاون امور بهداشتی و مسئول طرح گسترش شبکه
  حدیث روزبهانی - کارشناس گسترش شبکه
Collapse   مرکز آموزش بهورزی   مرکز آموزش بهورزی
  شهلا فرهودی - مدير آموزشگاه بهورزي
  عالمه رضائی - مربي بهورزان
  صفورا عباسی فرد - مربي بهورزان
  سيما عباسي - مربي بهورزان
Collapse   امور دارویی   امور دارویی
  دکتر محمد حسین پور - مسئول امور دارویی و نظارت بر درمان
  سید محمد اسلامی - تکنسین امور داروئی و مسئول انبار داروئی
Collapse   واحد آمار   واحد آمار
  خدیجه بحرینی - کارشناس آمار
Collapse   امور نظارت بر درمان   امور نظارت بر درمان
  دکتر محمد حسین پور - مسئول نظارت بر درمان و امور دارویی
Collapse   اورژانس 115   اورژانس 115
  هوشنگ اسکندری - مسئول اورژانس 115 و تدارکات
Collapse   آموزش سلامت   آموزش سلامت
Collapse   واحد سمعی و بصری (IEC)   واحد سمعی و بصری (IEC)
  ابراهیم رضائی - مسئول سمعی و بصری
  سمیه احمدی نیا - کارشناس مسئول آموزش سلامت
Collapse   بیماری های واگیر   بیماری های واگیر
  رهام یوسف نژاد - کارشناس مسئول بیماری های غیرواگیر
  رضا حسین زاده - کارشناس بیماری های واگیر
Collapse   بیماری های غیرواگیر   بیماری های غیرواگیر
  منیژه یزدان شناس - کارشناس مسئول بیماری های واگیر
Collapse   بهداشت خانواده   بهداشت خانواده
  فاطمه قاسمیان زاده - کارشناس مسئول بهداشت خانواده
  فاطمه رضائیان - کاردان بهداشت خانواده
  آسیه محمدی - کارشناس بهداشت خانواده
  سمیه زراعت پیشه - کارشناس بهداشت خانواده
Collapse   بهبود تغذيه   بهبود تغذيه
  یوسف زارعی - کارشناس مسئول واحد تغذیه
Collapse   بهداشت مدارس   بهداشت مدارس
  عالیه جعفرزاده - کارشناس مسئول بهداشت مدارس
Collapse   بهداشت دهان و دندان   بهداشت دهان و دندان
  زهرا خورشیدی - کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان
Collapse   سلامت روان، امور اجتماعي و اعتياد   سلامت روان، امور اجتماعي و اعتياد
  راحیل زنده بودی - کارشناس مسئول بهداشت روان و امور اجتماعی
Collapse    بهداشت محیط   بهداشت محیط
  علی باغبانی - کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای
  وحید یزدان پناه - کارشناس بهداشت محیط
  الهام خدری - کارشناس بهداشت محیط
Collapse   بهداشت حرفه ای   بهداشت حرفه ای
  احسان اسکندری - کاردان بهداشت حرفه ای
Collapse   واحد نظارت بر مواد غذايي ، آرايشي بهداشتي   واحد نظارت بر مواد غذايي ، آرايشي بهداشتي
  ناصر محبی - کارشناس مسئول نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
Collapse   واحدهای اداری و مالی   واحدهای اداری و مالی
Collapse   حراست   حراست
  مرتضی حسین پور - مسئول حراست
  جعفر هلالیان مطلق - متصدی امور دفتری
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  مازیار اسدی - مسئول روابط عمومی و تحول اداری
Collapse   امور اداری   امور اداری
  علی چاهشوری - رئیس اداره امور عمومی
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  سمیرا شاکری - مسئول کارگزینی
  علی چاهشوری - کارشناس تشکیلات
  پیمان قائدی - کارگزین
Collapse   امور بایگانی   امور بایگانی
  حسین پورمحمد - بایگان
Collapse   واحد IT (فن آوری اطلاعات)   واحد IT (فن آوری اطلاعات)
  سید علیرضا امینی - مسئول IT (فن آوری اطلاعات)
Collapse   حسابداری   حسابداری
  حسن حاجیانی - مسئول حسابداری
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  قاسم حسین پور - کارپرداز
  پیمان قائدی - کارپرداز
  جعفر بحرانی - حسابدار و مسئول تربیت بدنی
  یوسف حسین پور - حسابدار
  علیرضا زارعی - مسئول درآمد
  عبدالحمید اسماعیلی - حسابدار
Collapse   اقتصاد سلامت   اقتصاد سلامت
  حسین رضایی حقیقی - مسئول دبیرخانه اقتصاد سلامت
Collapse   دبیرخانه   دبیرخانه
Collapse   ماشین نویسی   ماشین نویسی
  سید حبیب الله میرنظامی - ماشین نویس
  نبی جلیلی خواه - متصدی امور دفتری
  ایرج صیفی - متصدی امور دفتری
  محمد اکبری - نامه رسان
Collapse   تربیت بدنی   تربیت بدنی
  جعفر بحرانی - مسئول تربیت بدنی و حسابدار
Collapse   تدارکات   تدارکات
  هوشنگ اسکندری - مسئول اورژانس 115 و تدارکات
Collapse   نقلیه   نقلیه
  خلیل سلیمانی - راننده
  صادق درگو - راننده
  عادل دادجو - راننده
  ایمان اشکو - راننده
  حسین مسعودی - راننده
Collapse   انبار   انبار
Collapse   انبار کالا   انبار کالا
  احمد غلامیان - انباردار
Collapse   انبار دارو   انبار دارو
  سید محمد اسلامی - مسئول انبار داروئی و تکنسین امور داروئی
Collapse   مراکز و پایگاه های خدمات جامع سلامت   مراکز و پایگاه های خدمات جامع سلامت
Collapse   مرکز شهری-روستایی شهید الیاس احمدی   مرکز شهری-روستایی شهید الیاس احمدی
  پایگاه ضمیمه شهری شهید الیاس احمدی
  پایگاه بهداشتی شهری شهید الیاس احمدی
  خانه بهداشت سرمک
  خانه بهداشت لاور شرقی
  خانه بهداشت عربی
  خانه بهداشت دهوک
  خانه بهداشت حسین زائری
  خانه بهداشت محمد آباد
  خانه بهداشت بحیری
Collapse   مرکز شهری امام حسن مجتبی (ع)   مرکز شهری امام حسن مجتبی (ع)
  پایگاه ضمیمه شهری امام حسن مجتبی (ع)
  پایگاه غیر ضمیمه ناخکی
Collapse   مرکز شهری-روستایی کاکی   مرکز شهری-روستایی کاکی
  پایگاه ضمیمه کاکی
  پایگاه غیر ضمیمه ریگدان
  خانه بهداشت بنیاد
  خانه بهداشت گنخک
Collapse   مرکز شهری-روستایی بادوله   مرکز شهری-روستایی بادوله
  پایگاه غیرضمیمه بادوله
  خانه بهداشت بابمنیر
  خانه بهداشت تلخو
Collapse   مرکز شهری-روستایی شنبه   مرکز شهری-روستایی شنبه
  پایگاه ضمیمه شنبه
  خانه بهداشت سنا
  خانه بهداشت چاهگاه
  خانه بهداشت درویشی
  خانه بهداشت کردلان
  خانه بهداشت باغان
Collapse   مرکز روستایی زیارت   مرکز روستایی زیارت
  خانه بهداشت کردوان علیا
  خانه بهداشت کردوان سفلی
  خانه بهداشت لاور ساحلی
  خانه بهداشت شیخیان ماری
  خانه بهداشت شیخیان باغ پیر
  خانه بهداشت گلستان
  خانه بهداشت زیارت
Collapse   مرکز روستایی درازی   مرکز روستایی درازی
  خانه بهداشت چارک
  خانه بهداشت وراوی
  خانه بهداشت فقیه حسنان
  خانه بهداشت زیزار
  خانه بهداشت چاووشی
  خانه بهداشت کلل سفلی
  خانه بهداشت درازی

تعداد بازدید:   ۱۵


برگشت>>

< >