پایگاه غیر ضمیمه ناخکی


پایگاه ستاره دار غیر ضمیمه ناخکی :

 

 

 

تلفن :   07726230120

جمعیت تحت پوشش :   3664 نفر

تعداد خانوار تحت پوشش :  848 خانوار

فاصله تا مرکز شهرستان :   - کیلومتر

فاصله تا مرکز استان :   - کیلومتر

 

 

کلمات کلیدی : پایگاه بهداشتی ناخکی ، پایگاه غیر ضمیمه ، جمعیت تحت پوشش ، موقعیت جغرافیایی


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >