فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 75

1234
شمارهعنوانتاریخ صدور
دعوت به همکاری جهت تاسیس داروخانه دوم در شهر کاکی 1400/10/22
20/24/5639/دپ آگهی جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی - آبان ماه 1400 1400/8/5
آیین نامه ثبت داده های واکسیناسیون و صدور کارت واکسن دیجیتال 1400/7/7
دستورالعمل «شروع تغذیه نوزاد با شیر مادر در ساعت اول تولد» 1400/5/24
اعمال محدودیت های صنفی، متناسب با وضعیت رنگ بندی کرونایی شهرستان دشتی 1400/4/14
دستورالعمل اجرايي برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در زمینه ارائه خدمات دارویی 1400/3/8
8597/20/دپ آگهی جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی 1399/12/18
ثبت نام بيمه تکميلي کارمندان در سال 99 1399/8/18
دستورالعمل تشخیص و درمان بیماری کووید-19 در کودکان 1399/8/5
آیین نامه های مداخله مختصر در حوزه های سلامت روان 1399/7/19
دستورالعمل «الزامات و استانداردهای ادغام یافته برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت» 1399/6/3
8597/20/دپ آگهی جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی 1399/4/8
دستورالعمل تشخیص و درمان بیماری کووید-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری 1399/4/7
دستورالعمل نحوه تعیین شغل، حق شاغل و فوق العاده ها 1398/6/23
اعلام منابع آزمون جذب نیرو پزشک خانواده و شرکتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی 1398/6/3
آگهی جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی 1398/5/22
300/4247 د دستورالعمل پذیرش دانشجوی MPH (دوره عالی بهداشت عمومی) 1398/3/20
جذب بیش از 160 میلیارد ریال توسط حوزه سلامت در شهرستان دشتی 1398/2/4
تشریح برنامه های هفته سلامت ۹۸ در شهرستان دشتی 1398/2/1
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت - ویرایش سوم 1398/2/1
1234
 
< >