شبکه.بهداشت.دشتی


123
شمارهعنوانتاریخ صدور
آگهی جذب نیروی قراداد پزشک خانواده در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی - آبان ماه 1401 1401/8/25
20/24/6415/دپ آگهی جذب نیروی قراداد پزشک خانواده در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی - مهرماه 1401 1401/7/12
دعوت به همکاری جهت تاسیس داروخانه دوم در شهر کاکی 1400/10/22
20/24/5639/دپ آگهی جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی - آبان ماه 1400 1400/8/5
دستورالعمل «شروع تغذیه نوزاد با شیر مادر در ساعت اول تولد» 1400/5/24
اعمال محدودیت های صنفی، متناسب با وضعیت رنگ بندی کرونایی شهرستان دشتی 1400/4/14
دستورالعمل اجرايي برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در زمینه ارائه خدمات دارویی 1400/3/8
8597/20/دپ آگهی جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی 1399/12/18
ثبت نام بيمه تکميلي کارمندان در سال 99 1399/8/18
دستورالعمل تشخیص و درمان بیماری کووید-19 در کودکان 1399/8/5
آیین نامه های مداخله مختصر در حوزه های سلامت روان 1399/7/19
دستورالعمل «الزامات و استانداردهای ادغام یافته برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت» 1399/6/3
8597/20/دپ آگهی جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی 1399/4/8
دستورالعمل نحوه تعیین شغل، حق شاغل و فوق العاده ها 1398/6/23
اعلام منابع آزمون جذب نیرو پزشک خانواده و شرکتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی 1398/6/3
آگهی جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی 1398/5/22
جذب بیش از 160 میلیارد ریال توسط حوزه سلامت در شهرستان دشتی 1398/2/4
تشریح برنامه های هفته سلامت ۹۸ در شهرستان دشتی 1398/2/1
آغاز اجرای طرح کشوری دندان های عاری از پوسیدگی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی 1397/8/1
آگهی جذب نیروی مامایی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی 1397/7/23
123
 
< >