شبکه.بهداشت.شهرستان.دشتی


شمارهعنوانتاریخ صدور
آگهی جذب بهورز برای شش خانه بهداشت شهرستان دشتی - آبان 1402 1402/8/14
آگهی مزایده آهن و آلومینیوم اسقاطی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی 1402/8/13
20/39410/دپ آگهی استخدام نیرو شرکتی راننده آمبولاس و متصدی خدمات عمومی - مردادماه 1402 1402/5/2
20/39410/دپ آگهي استخدام نیرو شرکتی نگهبان بیمارستان محلی امام جعفر صادق(ع) کاکی - مردادماه 1402 1402/5/2
‎/20/10432دپ آگهی استخدام ماما پزشک خانواده جایگزین مرخصی زایمان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی - تیرماه 1402 1402/4/6
آگهی مزایده آهن و آلومینیوم اسقاطی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی 1402/3/22
فرهنگ سازی آگاه سازی و اطلاع رسانی به مراجعین در جهت جلوگیری از وقوع فساد 1402/3/9
آگهی مزایده اموال اسقاطی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی 1401/10/18
برگزاری پنجمين و ششمين سری از آزمون جامع دوره توجيهي بدوخدمت ویژه کارکنان در آبان ماه و آذرماه 1401 در سراسر کشور 1401/8/4
97/498250 دستورالعمل «بسته خدمتی بیماران خاص، صعب العلاج و سرطانی» براساس ابلاغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور 1401/5/22
 
< >