فرآیندهای واحد سلامت روان، امور اجتماعی و اعتیاد

1399/3/5 0:0

 فرآیندهای واحد سلامت روان، امور اجتماعی و اعتیاد :

 

فلوچارت فرآیند تشخیص و مراقبت از اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه

 

فلوچارت فرآیند درمان و مراقبت بیماران در مراکز بهداشتی درمانی روستائی (واحد سلامت روان، امور اجتماعی و اعتیاد)

 

فلوچارت فرآیند مراقبت بیماران روانی در خانه بهداشت (واحد سلامت روان، امور اجتماعی و اعتیاد)

 

فلوچارت فرآیند مراقبت بیماران روانی در خانه های بهداشت

 

فلوچارت فرآیند آموزش همگانی بهداشت روان (واحد سلامت روان، امور اجتماعی و اعتیاد)

 

 

کلمات کلیدی:
فرآیند.ها     شبکه.بهداشت.دشتی     واحد.سلامت.روان    

تاریخ بروز رسانی:   21 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >