مشخصات خانه های بهداشت شهرستان دشتی

1399/7/10 0:0

ردیف

نام خانه بهداشت

نام مرکز تحت پوشش

آدرس

تلفن (پیش شماره 077)

1

خانه بهداشت تلخو

مرکز شهری شهیدان توپال بادوله

روستای تلخو

35372698

2

خانه بهداشت بابمنیر

مرکز شهری شهیدان توپال بادوله

روستای بابمنیر

35370114

3

خانه بهداشت بنیاد

مرکز شهری شهید مظفری کاکی

روستای بنیاد

35312235

4

خانه بهداشت گنخک

مرکز شهری شهید مظفری کاکی

روستای گنخک

35312235

5

خانه بهداشت سرمک

مرکز شهری شهید الیاس احمدی

روستای سرمک

35342009

6

خانه بهداشت دهوک

مرکز شهری شهید الیاس احمدی

روستای دهوک

35343050

7

خانه بهداشت عربی

مرکز شهری شهید الیاس احمدی

روستای عربی

35381438

8

خانه بهداشت لاور رزمی

مرکز شهری شهید الیاس احمدی

روستای لاور رزمی

35341288

9

خانه بهداشت بحیری

مرکز شهری شهید الیاس احمدی

روستای بحیری

35371362

10

خانه بهداشت حسین زائری

مرکز شهری شهید الیاس احمدی

روستای حسین زائری

35322771

11

خانه بهداشت محمد آباد

مرکز شهری شهید الیاس احمدی

روستای محمدآباد

35310353

12

خانه بهداشت باغان

مرکز شهری شهید فاریابی شنبه

روستای باغان

09171950865

13

خانه بهداشت چاهگاه

مرکز شهری شهید فاریابی شنبه

روستای چاهگاه

35383238

14

خانه بهداشت درویشی

مرکز شهری شهید فاریابی شنبه

روستای درویشی

35383228

15

خانه بهداشت سنا

مرکز شهری شهید فاریابی شنبه

روستای سنا

35317513

16

خانه بهداشت کردلان

مرکز شهری شهید فاریابی شنبه

روستای  کردلان

35383112

17

خانه بهداشت چارک

مرکز روستایی شهداء درازی

روستای چارک

35374304

18

خانه بهداشت چاووشی

مرکز روستایی شهداء درازی

روستای چاووشی

35363360

19

خانه بهداشت درازی

مرکز روستایی شهداء درازی

روستای درازی - جنب مرکز روستایی درازی

35353212

20

خانه بهداشت زیزار

مرکز روستایی شهداء درازی

روستای زیزار

09174453022

21

خانه بهداشت فقیه حسنان

مرکز روستایی شهداء درازی

روستای فقیه حسنان

58630947

22

خانه بهداشت کلل سفلی

مرکز روستایی شهداء درازی

روستای کلل سفلی

35385467

23

خانه بهداشت وراوی

مرکز روستایی شهداء درازی

روستای وراوی

35353214

24

خانه بهداشت باغ پیر

مرکز روستایی امام رضا(ع)  زیارت

روستای باغ پیر

35352227

25

خانه بهداشت زیارت

مرکز روستایی امام رضا(ع)  زیارت

روستای زیارت - جنب مرکز روستایی زیارت

35351243

26

خانه بهداشت شیخیان ماری

مرکز روستایی امام رضا(ع)  زیارت

روستای شیخیان ماری

35352226

27

خانه بهداشت کردوان علیا

مرکز روستایی امام رضا(ع)  زیارت

روستای کردوان علیا

09173770699

28

خانه بهداشت کردوان سفلی

مرکز روستایی امام رضا(ع)  زیارت

روستای کردوان سفلی

35351030

29

خانه بهداشت گلستان

مرکز روستایی امام رضا(ع)  زیارت

روستای گلستان

26412401

30

خانه بهداشت لاور ساحلی

مرکز روستایی امام رضا(ع)  زیارت

روستای لاور ساحلی

35351067

کلمات کلیدی:
مشخصات.خانه.بهداشت     خانه.بهداشت     شبکه.بهداشت.دشتی     شهرستان.دشتی    

تاریخ بروز رسانی:   21 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >