راهنمای تلفن

1396/6/9 0:0

«شماره تلفن های مستقیم شبکه بهداشت» 

 

   تلفن تماس دفتر ریاست شبكه بهداشت :   07735322251             فاکس دفتر ریاست شبكه  :            07735322930

 

    تلفن تماس معاونت بهداشتی :                07735323190               تلفن تماس امور عمومی :                07735323430

 

   تلفن تماس واحد حراست شبکه :             07735322620                تلفن تماس امور مالی شبکه :          07735323630

 

    تلفن تماس واحد بیماری های شبکه :      07735328520               تلفن داخلی شبکه :                        07735322773

 

**************************************

 

«شماره تلفن های داخلی واحدهای اداری و مالی شبکه بهداشت» 

** توجه : برای گرفتن شماره داخلی واحد ها ابتدا با شماره تلفن 07735322773 تماس گرفته و سپس شماره داخلی واحد موردنظر را وارد نمایید :

 

       ریاست شبکه :                   833                                                  مسئول دفتر ریاست شبکه :        834         

 

        امور عمومی :                    835                                                   دبیرخانه :                          842 و 841      

 

        روابط عمومی :                   836                                                  حراست :                                  818

 

        کارگزینی :                         845                                                   تدارکات :                                  826       

 

        امور مالی :               812 و 810                                                    تشکیلات :                                846         

 

        فن آوری اطلاعات :            843                                                    کارپردازی :                      830 و 817

 

        مسئول اورژانس 115 :      827                                                    واحد درآمد :                             811      

 

      بسیج جامعه پزشکی :         806                                                    اتاق تکثیر :                               848        

 

        بایگانی حراست :               819                                                    بایگانی کارگزینی :                    844   

 

        سمعی بصری :                 831

 

**************************************

«شماره تلفن داخلی واحدهای بهداشتی شبکه بهداشت»

 

 

        معاونت بهداشتی :                             805                            پزشک خانواده :                            804       

 

       امور هماهنگی :                 803 و 802 و 801                            آموزش سلامت :                           837       

 

        نظارت بر مواد غذایی :                        837                           پیشگیری از بیماری ها : 840 و 839 و 838

 

        بهداشت مدارس :                              847                             بهداشت دهان و دندان :                847       

 

      بهداشت خانواده :                                832                             بهبود تغذیه :                                816       

 

        مسئول بهداشت محیط :                     814                           بهداشت محیط :                             814

 

       بهداشت حرفه ای :                            808                              بهداشت روان :                            813  

 

      آزمایشگاه آب و مواد غذایی :               815                              مسئول آزمایشگاه ها :                 809        

 

      نظارت بر درمان :                                828       

 

 

**************************************

«شماره تلفن مراکز خدمات جامع سلامت»

 

    تلفن تماس مرکز خدمات جامع سلامت شهید الیاس احمدی :                           07735322771 - 07735328510

 

    تلفن تماس مرکز خدمات جامع سلامت امام حسن مجتبی (ع) :                        07735329090

 

    تلفن تماس مرکز خدمات جامع سلامت شهید مظفری کاکی :                           07735312235

 

    تلفن تماس مرکز خدمات جامع سلامت شهدای توپال بادوله :                           07735373133

 

    تلفن تماس مرکز خدمات جامع سلامت شهید فاریابی شنبه :                           07735383238

 

    تلفن تماس مرکز خدمات جامع سلامت امام رضا (ع) زیارت :                             07735351030

 

    تلفن تماس مرکز خدمات جامع سلامت شهدای درازی :                                   07735353214

 


 

 

کلمات کلیدی:
راهنمای.تلفن     شبکه.بهداشت.دشتی     مراکز.بهداشت.دشتی     مراکز.بهداشت.خورموج    

تاریخ بروز رسانی:   20 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >