آيا همه مردم مي توانند به خدمات دندانپزشکی در مراکزبهداشتی درمانی دسترسی داشته باشند؟


بله – همه مردم در هرگروه سنی ميتوانند جهت دريافت خدمات دندانپزشکی به نزديکترين مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نموده وخدمات مورد نظر را دريافت نمايند.

تعداد بازدید:   ۲

برگشت

< >