چگونه می توان داوطلب سلامت شد؟


کليه افراد علاقه مند می توانند با مراجعه به مرکز بهداشتی و درمانی نزديک محل سکونت علاقه مندی خود را اعلام دارند و پس از ثبت نام و تشکيل پرونده با توجه به ميزان توانايی و فرصتی که در اختيار دارند، به صورت دائم و يا موقت با مراکز بهداشتی و درمانی همکاری نمايند.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >