چگونه می توان به آخرین اخبار در مورد برنامه طرح تحول نظام سلامت دست یافت؟


1) با مراجعه به منوی لینک های مفید در همین سایت، و کلیک روی لینک برنامه تحول نظام سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

2) مراجعه به وبسایت http://tahavol.behdasht.gov.ir


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >