درج خبر یا اطلاعیه ها در سایت و یا پیگیری آن ها از طریق باید صورت گیرد ؟


تماس با واحد روابط عمومی شبکه بهداشت شهرستان دشتی به روش های زبر :

الف) شماره تلفن : 35322773-077 داخلی 836

ب) از طریق پست الکترونیکی شبکه بهداشت : dashtihc@yahoo.com

ج) فکس : 35322930-077


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >