معاون.بهداشتی.دانشگاه


23 بهمن 1397
به میزبانی شهرستان دشتی برگزار شد: نشست مشترک روسا و معاونین بهداشت شبکه های بهداشت و درمان استان
نشست مشترک رؤسا و معاونین بهداشت شبکه های بهداشت و درمان استان به میزبانی شهرستان دشتی برگزار شد.

 

21 بهمن 1394
بازدید معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از پروژه های عمرانی بهداشتی شهرستان دشتی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از پروژه های عمرانی بهداشتی شهرستان دشتی بازدید نمود.

 
 
 
< >