هفته.پژوهش


29 آذر 1397
برای پنجمین سال پیاپی، انتخاب رابط وب سایت شبکه بهداشت دشتی به عنوان یکی از رابطین برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در هفته پژوهش
به مناسبت هفته پژوهش، در آیینی از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سه بخش اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان تقدیر شد.

 

26 آذر 1396
برای چهارمین سال پیاپی، انتخاب رابط وب سایت شبکه بهداشت دشتی به عنوان رابط برتر شبکه های بهداشت استان بوشهر در هفته پژوهش
به مناسبت هفته پژوهش، جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در تاریخ 26 آذر 1396، در سالن اجتماعات شهید بهشتی این دانشگاه برگزار گردید.

 

24 آذر 1395
انتخاب رابط وب سایت شبکه بهداشت دشتی به عنوان رابط برتر شبکه های بهداشت استان بوشهر در هفته پژوهش سال 95
جشنواره تجیلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در تاریخ 23 آذر 1395، در سالن اجتماعات شهید بهشتی این دانشگاه برگزار گردید که از سید علیرضا امینی بعنوان رابط وبسایت شبکه بهداشت دشتی در شاخه پژوهشی «وبومتریکس» برای سومین سال پیاپی تقدیر شد.

 

26 آذر 1394
انتخاب رابط وب سایت شبکه بهداشت دشتی به عنوان یکی از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 94
آیین بزرگداشت هفته پزوهش و فن آوری در تاریخ 24 آذر 1394، در سالن اجتماعات شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار گردید که رابط وبسایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی برای دومین سال پیاپی، به عنوان رابط برتر وبسایت های دانشگاه در سال 94 انتخاب گردی ...

 

27 آذر 1393
انتخاب رابط وب سایت شبکه بهداشت شهرستان دشتی به عنوان یکی از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
همایش بزرگداشت هفته پزوهش در تاریخ 26 آذر 1393، در سالن اجتماعات مرکز آموزشی و درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر برگزار گردید.

 
 
 
< >