بیماری های واگیر


شرح وظايف:

1- پیگیری بیماریهای واگیر
2- برگزاری کمیته بیماریهای واگیر
3- اجرای برنامه های آموزشی بیماریهای واگیر
4- نظارت بر اجرای برنامه ها در واحدهای تحت پوشش
5- تکمیل فرم های اپیدمیولوژی بیماریها
6- شرکت در برنامه های تحقیقاتی جهت علت یابی بیماریها
7- نظارت بر اجرای دقیق گزارشات صفر و اسهال
8- شرکت در بازدیدهای ستادی
9- نظارت بر درخواستها و توزیع داروهای واگیر
10-پایش برنامه های واگیر
11- جمع بندی و جمع آوری برنامه های آماری واحد در بخش واگیر
12-شرکت در برنامه های آموزش

 

کلمات کلیدی : پیشگیری از بیماری ها ، بیماری های واگیر ، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف


چارت سازمانی بیماری های واگیر
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >