بهداشت خانواده


شرح وظايف:

الف ) نظارت براجرای برنامه مادران و نوزادان شامل:
* نظارت براجرای صحیح مراقبتهای دوران پیش از بارداری ؛بارداری و پس از زایمان
* پیگیری و بررسی موارد مادران باردارپرخطر
* تائید و اعلام مهاجرت مادران باردار به شهرستان ها و سایر استانها به صورت مکاتبه و تلفنی
* هماهنگی با انبار کالا و امور داروئی جهت رفع نیازهای تجهیزاتی و داروئی اتاق مامائی مراکز و واحد تسهیلات زایمانی
* پیگیری و برگزاری کمیته مرگ نوزادان و مرده زائی
* نظارت براجرای طرح شنوائی سنجی و ارسال آمار به استان

ب) نظارت بر اجرای برنامه کودکان شامل:
* نظارت برنحوه عملکرد مراقبت کودکان زیر 8سال کودک سالم در مراکز و خانه های بهداشت
* نظارت برنحوه اجرای برنامه کودک بیمار( مانا) در مراکز و خانه های بهداشت
* ورود داده ها به نرم افزار مخصوص برنامه کودک سالم CHS

ج) نظارت بر اجرای برنامه شیر مادر شامل:
* نظارت بر برنامه شیر مادر در مراکز و خانه های بهداشت
* نظارت بربرنامه شیر مادر در بیمارستان شهرستان
* توزیع و نظارت بر شیر مصنوعی ( انبار – مراکز و خانه های بهداشت)

د) نظارت بر اجرای برنامه تنظیم خانواده شامل:

* نظارت بر نحوه صحیح توزیع وسائل پیشگیری
* هماهنگی جهت انجام لوله بستن زنان و مردان در سطح شهرستان و استان

ه) فعالیت های مشترک همه برنامه ها شامل:
* محاسبه ؛بررسی و تحلیل شاخصهای مراکزبهداشتی درمانی و ارائه به استان
* برنامه ریزی عملیاتی
* برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی حضوری و غیر حضوری جهت کارشناسان و کاردانان شاغل
* تهیه و ارسال رسانه های آموزشی
* توجیه پرسنل جدیدالورود در خصوص برنامه فوق الذکر
* اجرای برنامه پژوهشی ابلاغی از استان
* هماهنگی با انبار کالا و امور داروئی جهت رفع نیازهای تجهیزاتی و داروئی مراکز و خانه های بهداشت
* اجرای برنامه های ویژه مناسبتهای بهداشتی

 

 

کلمات کلیدی : بهداشت خانواده ، سلامت خانواده ، سلامت مادران ، سلامت نوزادان ، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف


چارت سازمانی بهداشت خانواده
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >