بهبود تغذيه


شرح وظايف:

برنامه تغذیه:

  • اجرای برنامه حمایتی مشارکتی
  • اجرای برنامه حمایتی زنان باردار
  • برنامه IDD
  • اجرای برنامه آهن یاری مدارس
  • اجرای برنامه و کارگاههای آموزشی حضوری و غیر حضوری جهت کارشناسان و کاردانان شاغل
  • توجیه پرسنل جدیدالورود در خصوص عملکرد واحد
  • ارائه پسخوراندهای آماری به واحد های تابعه و استان
  • اجرای برنامه های پژوهشی ابلاغ شده از طرف استان در سطح شهرستان
  • اجرای برنامه های ویژه مناسبتهای بهداشتی
  • همکاری در اجرای فعالیتهای بحران د رحوادث و بلایا

 

 

کلمات کلیدی : واحد بهبود تغذیه ، واحد تغذیه، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف

 


چارت سازمانی بهبود تغذيه
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >