کارگزینی


 

شرح وظایف :

 •  صدور احکام کارگزینی
 • تهیه پیش نویس های کارگزینی 
 • رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام تبدیل وضعیت اسخدامی، ترفیع، بازنشستگی و غیره
 • استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل موردنظر
 • ارزیابی عملکرد پرسنل
 • شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف
 • صدور احکام مرخصی پرسنل
 • آمار گیری پرسنلی و انجام امور مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل
 • مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 • تهیه گزارشات لازم
 • نظارت بر نحوه ورود و خروج پرسنل
 • ایجاد خط مشی با توجه خط مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان و هماهنگ نمودن فعالیت های واحد های تابعه با برنامه ها و هدف های موردنظر
 • انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل در مورد مستخدمین اداره کل با همکاری واحد کارگزینی
 • مطالعه و جمع آوری طبقه بندی، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات پرسنلی در مورد کلیه کارکنان
 • مطالعه و بررسی قوانین مربوط به امور بازنشستگی
 • انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روش ها، طبقه بندی مشاغل و هم چنین تهیه پیشنهادات لازم و جهت ارسال سازمان

 

کلمات کلیدی : کارگزینی ، امور استخدامی، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف


چارت سازمانی کارگزینی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >