تدارکات


شرح وظایف :

  • نظارت بر انجام امور انتظامات
  • تعیین محل کار خدمتگزاران
  • تعیین ساعات کشیک نگهبانان
  • نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمان ها از قبیل ( تامین روشنایی ، سوخت ، تلفن و غیره )
  • هماهنگی امور جهت برگزاری همایش ها و جلسات درون بخشی
  • و سایر

 

 

کلمات کلیدی : خدمات ، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف


چارت سازمانی تدارکات
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >