دبیرخانه


شرح وظایف :

 

 

فعالیت های دبیرخانه :


•ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و شماره آنها در دفاتر مربوطه
•تفکیک و توزیع نامه های برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
•ارسال نامه ها به معاونت ها و ادارات

 

***************************************************

 

فعالیت های قسمت بایگانی :


•حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق ، اسناد و مدارک ، پرونده های محرمانه مطابق مقررات ، اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوطه براساس روش تعیین شده
•پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
•تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق
•صورت برداری ، طبق بندی ، کد گذاری و بایگانی پرونده ها طبق دستورالعملهای مربوطه و احتیاجات سازمان متبوع

 

 

***************************************************

 

فعالیت های قسمت تکثیر :


•همکاری در ارائه طرح های لازم جهت حداکثر بهره برداری از لوازم و تجهیزات چاپ
•گزارش معایب و نواقص ماشین زیراکس
•کنترل و نظارت لازم بر مطالبی که مقررات چاپ و تکثیر شود
•بررسی و اظهار نظر در خصوص استفاده از وسایل جدید ماشین زیراکس
•برآورد میزان و نوع لوازم مورد نیاز از قبیل کاغذ و سایر تجهیزات چاپی به منظور سفارشات

 

 

کلمات کلیدی : دبیرخانه، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف


چارت سازمانی دبیرخانه
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >