بیماری های غیرواگیر


شرح وظايف:


1- تدوین برنامه عملیاتی بیماریهای غیر واگیر
2- نظارت بر فعالیتهای مرتبط در مراکز تحت پوشش
3- پیگیری بیماران غیرواگیر
4- شرکت در بازدیدهای ستادی
5- برگزاری کنیته بیماریهای غیر واگیر
6- انجام هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی
7- اجرای برنامه های آموزشی بیماریهای غیرواگیر
8- پایش شاخص های مرتبط برنامه
9- شرکت در برنامه های آموزشی
10- شرکت در برنامه های تحقیقاتی مرتبط

 

کلمات کلیدی : پیشگیری از بیماری ها ، بیماری های غیر واگیر ، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف


چارت سازمانی بیماری های غیرواگیر
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >