فرم درخواست تعمیر سیستم های کامپیوتری


نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :  

محل کار *

نام کاربری سیستم *

رمز عبور سیستم *

تاریخ تحویل *

شرح مشکل سیستم *

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۳
 

< >