در مهرماه سال جاری؛ ۴۴۵ خدمت رایگان دندانپزشکی توسط کلینیک سیار دشتی انجام‌شده است

10 آبان 1402
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی گفت: ۴۴۵ خدمت رایگان دندانپزشکی ویژه دانش آموزان پایه ششم و هفتم، توسط کلینیک سیار دشتی انجام‌شده است.

   مهندس پرویز احمدی گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی و ضرورت تداوم اجرای برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان کشوری اظهار داشت: طرح‌های سلامت دهان و دندان نظیر وارنیش فلوراید و هم‌اکنون طرح دهان و دندان عاری از پوسیدگی با هدف ارتقای سطح سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی و افزایش تعداد دانش‌آموزانی که فاقد مشکل دندانی شده‌اند صورت می‌گیرد.
   وی تصریح کرد: با شروع سال تحصیلی و اجرای طرح دهان و دندان عاری از پوسیدگی ویژه دانش آموزان پایه ششم و هفتم، ۴۴۵ خدمت رایگان دندانپزشکی توسط کلینیک سیار در مهرماه سال جاری انجام‌شده است.
   مهندس احمدی اضافه کرد: در شهرستان دشتی نیز با توجه به اهمیت بهداشت دهان و دندان گروه سنی ۶ تا ۱۴ سال به علت شیوع بالای پوسیدگی دندان و موقعیت خاص سنی از نظر تکامل دندان‌های دائمی از یک‌سو و شکل‌گیری باورها، عادات و سبک زندگی از سوی دیگر، کلینیک سیار دندانپزشکی به ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان به دانش آموزان در مناطق روستایی، دوردست و فاقد دسترسی کافی به این خدمات و همچنین منطقه عشایر با کلینیک سیار توسط دندان‌پزشکان و بهداشت‌کاران می‌پردازد.
  وی بیان کرد: با شروع سال تحصیلی و اجرای طرح دهان و دندان عاری از پوسیدگی ویژه دانش آموزان پایه ششم و هفتم در مهرماه سال جاری ۲۹۶ خدمت آموزش ۲۹۶ خدمت معاینه دندانپزشکی، ۱۰۸ خدمت‌ترمیم، ۱۱ خدمت جرم‌گیری و هم‌چنین کشیدن ۳۰ دندان شیری به دانش آموزان توسط کلینیک سیار دندانپزشکی انجام‌شده است؛ همچنین در مجموع ۱۴ دهگردشی و ۴۴۵ خدمت توسط کلینیک سیار دندانپزشکی انجام‌شده است.
   مهندس احمدی تأکید کرد: علاوه بر ارائه خدمت به این گروه هدف، سایر دانش آموزان در مدارس روستایی نیز از گروه‌های اولویت‌دار و مشمول دریافت خدمت خواهند بود که با برنامه‌ریزی‌های مداوم ماهانه این گروه هدف که تحت پوشش بیمه روستایی یا سایر بیمه‌ها قرار دارند؛ خدمات دندانپزشکی را به‌صورت رایگان دریافت خواهند کرد.
   وی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح عاری از پوسیدگی ویژه دانش آموزان پایه ششم و هفتم این شبکه در نظر دارد با برنامه‌ریزی بلندمدت مدارس بیشتری از این شهرستان را نسبت به سال گذشته عاری از پوسیدگی کند.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.