مهندس پرویز احمدی - رییس شبکه


تحصیلات : كارشناسي ارشد مدیریت بهداشتی

سمت کنونی : رییس شبکه

پست سازمانی : رییس شبکه


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >