سید علیرضا امینی - مسئول IT (فن آوری اطلاعات)


تحصیلات : فوق لیسانس IT (گرایش معماری سازمانی)

سمت کنونی : مسئول IT (فن آوری اطلاعات)

پست سازمانی : کارشناس کامپیوتر


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >