مازیار اسدی - مسئول روابط عمومی و تحول اداری


تحصیلات : لیسانس حسابداری

سمت کنونی : مسئول روابط عمومی و تحول اداری

پست سازمانی : حسابدار و امین اموال


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >