واحدهای اداری و مالیچارت سازمانی واحدهای اداری و مالی
Skip Navigation Links.
Collapse   حراست   حراست
  جعفر هلالیان مطلق - متصدی امور دفتری
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  مازیار اسدی - مسئول روابط عمومی و تحول اداری
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  سمیرا شاکری - مسئول کارگزینی
  ضرغام اسماعیلی - کارگزین
  پیمان قایدی - کارگزین
  زهرا مظفرنژاد - کارگزین
Collapse   واحد IT (فن آوری اطلاعات)   واحد IT (فن آوری اطلاعات)
  سید علیرضا امینی - مسئول IT (فن آوری اطلاعات)
Collapse   حسابداری   حسابداری
  حسن حاجیانی - مسئول حسابداری
  جعفر بحرانی - حسابدار و مسئول تربیت بدنی
  یوسف حسین پور - حسابدار
  زینب ایمانی - مسئول درآمد
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  قاسم حسین پور - کارپرداز
  کاظم مزیری - کارپرداز
Collapse   دبیرخانه   دبیرخانه
Collapse   ماشین نویسی   ماشین نویسی
  سید حبیب الله میرنظامی - ماشین نویس
  نبی جلیلی خواه - متصدی امور دفتری
  ایرج صیفی - متصدی امور دفتری
Collapse   تربیت بدنی   تربیت بدنی
  جعفر بحرانی - مسئول تربیت بدنی و حسابدار
Collapse   تدارکات   تدارکات
  علیرضا زارعی - مسئول تدارکات
Collapse   نقلیه   نقلیه
  صادق درگو - راننده
  حسین فروردین - راننده
  وحید بهبهانی نژاد - راننده
  رستم کشاورز - راننده
Collapse   انبار   انبار
Collapse   انبار کالا   انبار کالا
  احمد نعمتی - انباردار
  احمد نعمتی - انباردار
  فیروز احمدی - جمعدار اموال
Collapse   انبار دارو   انبار دارو
  علیرضا شاکری - مسئول انبار داروئی و تکنسین امور داروئی

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >