واحدهای اداری و مالیچارت سازمانی واحدهای اداری و مالی
Skip Navigation Links.
Collapse   حراست   حراست
  جعفر هلالیان مطلق - متصدی امور دفتری
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  مازیار اسدی - مسئول روابط عمومی و تحول اداری
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  سمیرا شاکری - مسئول کارگزینی
  پیمان قایدی - کارگزین
  زهرا مظفرنژاد - کارگزین
Collapse   واحد IT (فن آوری اطلاعات)   واحد IT (فن آوری اطلاعات)
  سید علیرضا امینی - مسئول IT (فن آوری اطلاعات)
Collapse   حسابداری   حسابداری
  حسن حاجیانی - مسئول حسابداری
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  قاسم حسین پور - کارپرداز
  پیمان قائدی - کارپرداز
  جعفر بحرانی - حسابدار و مسئول تربیت بدنی
  یوسف حسین پور - حسابدار
  علیرضا زارعی - مسئول درآمد
  عبدالحمید اسماعیلی - حسابدار
Collapse   دبیرخانه   دبیرخانه
Collapse   ماشین نویسی   ماشین نویسی
  سید حبیب الله میرنظامی - ماشین نویس
  نبی جلیلی خواه - متصدی امور دفتری
  ایرج صیفی - متصدی امور دفتری
  محمد اکبری - نامه رسان
Collapse   تربیت بدنی   تربیت بدنی
  جعفر بحرانی - مسئول تربیت بدنی و حسابدار
Collapse   تدارکات   تدارکات
  هوشنگ اسکندری - مسئول اورژانس 115 و تدارکات
Collapse   نقلیه   نقلیه
  خلیل سلیمانی - راننده
  صادق درگو - راننده
  عادل دادجو - راننده
  ایمان اشکو - راننده
  حسین مسعودی - راننده
Collapse   انبار   انبار
Collapse   انبار کالا   انبار کالا
  احمد غلامیان - انباردار
Collapse   انبار دارو   انبار دارو
  سید محمد اسلامی - مسئول انبار داروئی و تکنسین امور داروئی

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >