شبكه بهداشت و درمان شهرستان دشتيچارت سازمانی شبكه بهداشت و درمان شهرستان دشتي
Skip Navigation Links.
Collapse   حوزه مدیریت   حوزه مدیریت
Collapse   رییس شبکه   رییس شبکه
  مهندس پرویز احمدی - رییس شبکه
  علی زیارتی - مسئول دفتر
Collapse   معاون بهداشتی   معاون بهداشتی
  شهلا فرهودی - معاون بهداشتی شبکه
Collapse   سرپرست امور عمومی   سرپرست امور عمومی
  محمدجواد احمدی
Collapse   واحدهای بهداشتی   واحدهای بهداشتی
Collapse   واحد گسترش(امور هماهنگي شبكه)   واحد گسترش(امور هماهنگي شبكه)
  حدیث روزبهانی - کارشناس مسئول گسترش شبکه
  علی صلحی مطلق - کارشناس پزشک خانواده
  آسیه بشاری - کارشناس برنامه PHC شهری و برنامه رابطین عشایر و بهورزی
  فاطمه تیموری - کارشناس برنامه ثبت مرگ
  زهرا مظفری - کارشناس هماهنگی
Collapse   مرکز آموزش بهورزی   مرکز آموزش بهورزی
  صفورا عباسی فرد - مدير آموزشگاه بهورزي
  سيما عباسي - مربي آموزشگاه بهورزی
  عالمه رضائی - مربي آموزشگاه بهورزی
  سکینه شیرکو - مربي آموزشگاه بهورزی
  زینب غریبی - مربي آموزشگاه بهورزی
  نرجس آشتار - مربی آموزشگاه بهورزی
Collapse   امور دارویی   امور دارویی
  دکتر محمد حسین پور - مسئول امور دارویی و نظارت بر درمان
  علیرضا شاکری - تکنسین امور داروئی و مسئول انبار داروئی
Collapse   واحد آمار   واحد آمار
  خدیجه بحرینی - کارشناس آمار
Collapse   امور نظارت بر درمان   امور نظارت بر درمان
  دکتر محمد حسین پور - مسئول نظارت بر درمان و امور دارویی
  اکبر سنایی زاده - کارشناس نظارت بر درمان
Collapse   اورژانس 115   اورژانس 115
  هوشنگ اسکندری - مسئول اورژانس 115
Collapse   آموزش و ارتقای سلامت   آموزش و ارتقای سلامت
  سمیه احمدی نیا - کارشناس مسئول آموزش و ارتقای سلامت
Collapse   واحد سمعی و بصری (IEC)   واحد سمعی و بصری (IEC)
  ابراهیم رضائی - مسئول سمعی و بصری
Collapse   بیماری های واگیر   بیماری های واگیر
  رضا حسین زاده - کارشناس مسئول بیماری های غیرواگیر
  حسین جهانگیری جاوید - کارشناس بیماری های واگیر
  صدیقه حیدری - کارشناس بیماری های واگیر
Collapse   بیماری های غیرواگیر   بیماری های غیرواگیر
  منیژه یزدان شناس - کارشناس مسئول بیماری های غیرواگیر
  لیلا یزدان پناه - کارشناس بیماری های واگیر
Collapse   بهداشت خانواده   بهداشت خانواده
  فاطمه قاسمیان زاده - کارشناس مسئول بهداشت خانواده
  فاطمه رضائیان - کاردان بهداشت خانواده
  آسیه محمدی - کارشناس بهداشت خانواده
  سمیه زراعت پیشه - کارشناس بهداشت خانواده
  مریم رزمی - کارشناس بهداشت خانواده
Collapse   بهبود تغذيه   بهبود تغذيه
  یوسف زارعی - کارشناس مسئول واحد تغذیه
Collapse   بهداشت مدارس   بهداشت مدارس
  عالیه جعفرزاده - کارشناس مسئول بهداشت مدارس
Collapse   بهداشت دهان و دندان   بهداشت دهان و دندان
  زهرا خورشیدی - کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان
Collapse   سلامت روان، امور اجتماعي و اعتياد   سلامت روان، امور اجتماعي و اعتياد
  کیمیا کریمیان - کارشناس مسئول بهداشت روان و امور اجتماعی
Collapse    بهداشت محیط   بهداشت محیط
  الهام خدری - کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای
  وحید یزدان پناه - کارشناس بهداشت محیط
  آرزو جمشیدی - کارشناس بهداشت محیط
Collapse   بهداشت حرفه ای   بهداشت حرفه ای
  احسان اسکندری - کاردان بهداشت حرفه ای
Collapse   واحد نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي   واحد نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
  ناصر محبی - کارشناس مسئول نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
Collapse   واحد امور آزمایشگاه ها   واحد امور آزمایشگاه ها
  آیدا میرکانی - کارشناس مسئول امور آزمایشگاه ها
  عبدالرضا بردستانی - کارشناس آزمایشگاه
Collapse   واحدهای اداری و مالی   واحدهای اداری و مالی
Collapse   حراست   حراست
  جعفر هلالیان مطلق - متصدی امور دفتری
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  مازیار اسدی - مسئول روابط عمومی و تحول اداری
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  سمیرا شاکری - مسئول کارگزینی
  ضرغام اسماعیلی - کارگزین
  پیمان قایدی - کارگزین
  زهرا مظفرنژاد - کارگزین
Collapse   واحد IT (فن آوری اطلاعات)   واحد IT (فن آوری اطلاعات)
  سید علیرضا امینی - مسئول IT (فن آوری اطلاعات)
Collapse   حسابداری   حسابداری
  حسن حاجیانی - مسئول حسابداری
  جعفر بحرانی - حسابدار و مسئول تربیت بدنی
  یوسف حسین پور - حسابدار
  زینب ایمانی - مسئول درآمد
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  قاسم حسین پور - کارپرداز
  کاظم مزیری - کارپرداز
Collapse   دبیرخانه   دبیرخانه
Collapse   ماشین نویسی   ماشین نویسی
  سید حبیب الله میرنظامی - ماشین نویس
  نبی جلیلی خواه - متصدی امور دفتری
  ایرج صیفی - متصدی امور دفتری
Collapse   تربیت بدنی   تربیت بدنی
  جعفر بحرانی - مسئول تربیت بدنی و حسابدار
Collapse   تدارکات   تدارکات
  علیرضا زارعی - مسئول تدارکات
Collapse   نقلیه   نقلیه
  صادق درگو - راننده
  حسین فروردین - راننده
  وحید بهبهانی نژاد - راننده
  رستم کشاورز - راننده
Collapse   انبار   انبار
Collapse   انبار کالا   انبار کالا
  احمد نعمتی - انباردار
  احمد نعمتی - انباردار
  فیروز احمدی - جمعدار اموال
Collapse   انبار دارو   انبار دارو
  علیرضا شاکری - مسئول انبار داروئی و تکنسین امور داروئی
Collapse   مراکز خدمات جامع سلامت و زیرمجموعه   مراکز خدمات جامع سلامت و زیرمجموعه
Collapse   مرکز شهری-روستایی شهید الیاس احمدی خورموج   مرکز شهری-روستایی شهید الیاس احمدی خورموج
  پایگاه ضمیمه شهری شهید الیاس احمدی
  پایگاه سلامت شهری لقمان حکیم
  پایگاه سلامت شهری امید
  خانه بهداشت سرمک
  خانه بهداشت لاور شرقی
  خانه بهداشت عربی
  خانه بهداشت دهوک
  خانه بهداشت حسین زائری
  خانه بهداشت محمد آباد
  خانه بهداشت بحیری
Collapse   مرکز شهری امام حسن مجتبی (ع) خورموج   مرکز شهری امام حسن مجتبی (ع) خورموج
  پایگاه ضمیمه شهری امام حسن مجتبی (ع)
  پایگاه غیر ضمیمه ناخکی
Collapse   مرکز شهری-روستایی کاکی   مرکز شهری-روستایی کاکی
  پایگاه ضمیمه کاکی
  پایگاه غیر ضمیمه ریگدان
  خانه بهداشت بنیاد
  خانه بهداشت گنخک
Collapse   مرکز شهری-روستایی بادوله   مرکز شهری-روستایی بادوله
  پایگاه سلامت بادوله
  خانه بهداشت بابمنیر
  خانه بهداشت تلخو
Collapse   مرکز شهری-روستایی شنبه   مرکز شهری-روستایی شنبه
  پایگاه ضمیمه شنبه
  خانه بهداشت سنا
  خانه بهداشت چاهگاه
  خانه بهداشت درویشی
  خانه بهداشت کردلان
  خانه بهداشت باغان
Collapse   مرکز روستایی زیارت   مرکز روستایی زیارت
  خانه بهداشت کردوان علیا
  خانه بهداشت کردوان سفلی
  خانه بهداشت لاور ساحلی
  خانه بهداشت شیخیان ماری
  خانه بهداشت شیخیان باغ پیر
  خانه بهداشت گلستان
  خانه بهداشت زیارت
Collapse   مرکز روستایی درازی   مرکز روستایی درازی
  خانه بهداشت چارک
  خانه بهداشت وراوی
  خانه بهداشت فقیه حسنان
  خانه بهداشت زیزار
  خانه بهداشت چاووشی
  خانه بهداشت کلل سفلی
  خانه بهداشت درازی

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >