واحد گسترش(امور هماهنگي شبكه)


شرح وظایف :

 

 • برنامه پزشک خانواده
 • وارد کردن اطلاعات در HNIS
 • برنامه ی سرشماری سالانه
 • برنامه رابطین
 • برنامه آموزشی ستادی
 • صدور گواهی های آموزشی و شناسنامه های آموزشی
 • درخواست نیرو
 • ارسال و جمع بندی آمار به معاونت و ارگان های مرتبط
 • نظارت بر انجام بازدید های ستادی
 • دبیرکمیته نقل و انقالات
 • دبیر کمیته بهبود فرآیندها
 • نظارت بر کارورزی دانشجویان در مراکز تحت پوشش
 • برنامه ی عشایر
 • کمیته آمار
 • نظارت بر عملکرد مرکز آموزش بهورزی
 • نظارت بر برنامه ی مدون پزشکان
 • ثبت مرگ

 

تلفن تماس :    6223190-0772

 

کلمات کلیدی : واحد گسترش ، واحد هماهنگی ، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، برنامه پزشک خانواده ، شرح وظایف


چارت سازمانی واحد گسترش(امور هماهنگي شبكه)
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۴


برگشت>>

< >