واحد آمار


شرح وظايف :

 

  •  كسب خط مشی اجرائی از رياست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یا مدیر مربوطه.    
  • همكاری با دفتر توسعه و هماهنگی نظام آماری استان در زمينه اجرای طرح‌های آماری بهداشتی و درمانی، پژوهشی، آموزشی و غيره.     نظارت مستمر بر جریان اطلاعات از پایین‌ترین سطوح ممکن.    
  • جمع‌آوری اطلاعات آماری بر مبنای فرم‌های نظام آماری.    
  • جمع‌آوری آمار فعاليت‌هاي بهداشتی و درمانی، آمار مقايسه‌ای جمعیتی، حياتی، تسهيلات بهداشتی و درمانی و نيروی انسانی شاغل بر حسب حرف شغلی از لحاظ کیفی و کمی و ساير آمارهای مورد نياز دستگاه تابعه.    
  • كنترل و بررسي آمارهای جمع‌آوری شده از واحدهای تابعه و پيگيری آنها به منظور رفع اشكالات و نارسائی‌ها.     استخراج، طبقه‌بندی و تهيه جداول و نمودار آمارهای جمع‌آوری شده بر حسب صفات کیفی و کمی در مقاطع زمانی و مكانی.    
  • انجام محاسبات لازم بر روي اطلاعات آماری به منظور تعيين ميزان‌ها، شاخص‌ها و ساير معيارها و پارامترهای مورد نياز و مقايسه آنها به تفکیک زمان و مكان.    
  • تجزیه و تحلیل و تهيه گزارشات لازم در ارتباط با اطلاعات آمارهای جمع‌آوری شده و انعكاس آنها به واحدهای ذيربط به منظور استفاده و تهيه برنامه‌های آينده و رفع نارسائی‌های موجود.    
  • ايجاد و استقرار بانک اطلاعات بمنظور نگهداری داده‌هاي بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی و غيره.     ايجاد هماهنگي لازم و مستمر با واحدهای مرتبط و موسسات درماني و مراكز بهداشتي درماني در زمينه به دست آوردن اطلاعات آماری و بهنگام و صحیح.    
  • پاسخگوئی به نيازهای آماری واحدهای تابعه سازمان و يا افراد مراجعه‌كننده در چهارچوب ضوابط و مقررات اداری.    
  • تهيه پاسخ‌نامه‌های واصله و تنظيم و تدوين كليه انتشارات آماری.

 

 

کلمات کلیدی : واحد آمار ، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف


چارت سازمانی واحد آمار
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >