رییس شبکه


 

رییس شبکه: مهندس پرویز احمدی

تحصیلات: كارشناسي ارشد مدیریت بهداشتی

سوابق اجرایی:

1- سرپرست مرکز بهداشتی درمانی بردخون

2- کارشناس مسئول آموزش بهداشت شهرستان دیر

3- کارشناس مسئول امور هماهنگی و گسترش شبکه بهداشت دیر

4- معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان دیر

5- معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان دشتی

6- مسئول گسترش شبکه بهداشت شهرستان دشتی

7- دبیر کمیته طرح تکریم ارباب رجوع

8- مربی مرکز آموزش بهورزی شهرستان دشتی

9- عضو کمیته های بهداشتی و اداری شهرستان دشتی 

 

 

   تلفن تماس دفتر رییس شبكه بهداشت :          07735322251

 

   فاکس :      07735322930

 

   آدرس : استان بوشهر، خورموج ، بلوار بسیج

 

دانلود متن :                                                                                     

 

کلمات کلیدی : رییس.شبکه.بهداشت شبکه.بهداشت.شهرستان.دشتی سوابق.اجرایی تلفن.تماس

 


چارت سازمانی رییس شبکه
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >