انبار کالا


شرح وظایف :

  • کنترل فاکتورهای خرید
  • ثبت رسید انبار فاکتورهای خرید
  • ثبت حواله های خروجی از انبار
  • ثبت اموال واحدها و مراکز در پرونده های امین اموال های مربوطه

 

 

کلمات کلیدی : انبار ، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف


چارت سازمانی انبار کالا
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >