سرپرست امور عمومی


سرپرست امور عمومی: محمدجواد احمدی

تحصیلات: کارشناس حسابداری

 

سوابق اجرایی:

1- سرپرست امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی

2- حسابدار شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی

3- مسئول حراست بیمارستان زینبیه خورموج

4- امین اموال بیمارستان زینبیه خورموج

5- مسئول خدمات مالی بیمارستان زینبیه خورموج

6- مسئول خدمات مالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم

 

 

 

    تلفن تماس مسئول امور عمومی شبكه بهداشت:              07735323430

 

   فاکس:      07735322930

 

   آدرس: استان بوشهر، خورموج ، بلوار بسیج

 

 دانلود متن :                                                                                            

 

 

کلمات کلیدی : مسئول.امور.عمومی.شبکه شبکه.بهداشت.شهرستان.دشتی سوابق.اجرایی  تلفن.تماس


چارت سازمانی سرپرست امور عمومی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >