نقشه سایت شبکه بهداشت و درمان دشتی
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
English Page
معرفی شبکه بهداشت و درمان دشتی
Collapse حوزه مدیریتحوزه مدیریت
رییس شبکه
معاونت بهداشتی
مسئول امور عمومی
چارت سازماني
Collapse شرح وظایف واحد هاي بهداشتيشرح وظایف واحد هاي بهداشتي
Collapse واحد گسترشواحد گسترش
مرکز آموزش بهورزی
واحد آمار
امور دارویی
نظارت بر درمان
اورژانس 115
Collapse آموزش سلامتآموزش سلامت
واحد سمعی و بصری
بیماری های واگیر
بیماری های غیرواگیر
بهداشت خانواده
بهبود تغذيه
بهداشت مدارس
بهداشت دهان و دندان
سلامت روان، امور اجتماعي و اعتياد
بهداشت محيط
بهداشت حرفه اي
نظارت‌برموادغذايي،آرايشي‌وبهداشتي
امور آزمایشگاه ها
Collapse شرح وظایف واحد های اداری و مالیشرح وظایف واحد های اداری و مالی
حراست
روابط عمومي
کارگزینی
واحد IT
Collapse حسابداريحسابداري
کارپردازی
اقتصاد سلامت
Collapse دبيرخانهدبيرخانه
ماشین نویسی
تربیت بدنی
Collapse تدارکاتتدارکات
نقليه
Collapse  انبار انبار
انبار کالا
انبار دارو
Collapse مراكز خدمات جامع سلامت و زیرمجموعهمراكز خدمات جامع سلامت و زیرمجموعه
Collapse مرکز شهری-روستایی شهید الیاس احمدیمرکز شهری-روستایی شهید الیاس احمدی
پایگاه ضمیمه شهری شهید الیاس احمدی
پایگاه سلامت شهری لقمان حکیم
پایگاه سلامت شهری امید
خانه بهداشت سرمک
خانه بهداشت لاور شرقی
خانه بهداشت عربی
خانه بهداشت دهوک
خانه بهداشت حسین زائری
خانه بهداشت محمد آباد
خانه بهداشت بحیری
Collapse مرکز شهری امام حسن مجتبی (ع)مرکز شهری امام حسن مجتبی (ع)
پایگاه ضمیمه شهری امام حسن مجتبی (ع)
پایگاه غیر ضمیمه ناخکی
Collapse مرکز شهری-روستایی کاکیمرکز شهری-روستایی کاکی
پایگاه ضمیمه کاکی
پایگاه غیر ضمیمه ریگدان
خانه بهداشت بنیاد
خانه بهداشت گنخک
Collapse مرکز شهری-روستایی بادولهمرکز شهری-روستایی بادوله
پایگاه سلامت بادوله
خانه بهداشت بابمنیر
خانه بهداشت تلخو
Collapse مرکز شهری-روستایی شنبهمرکز شهری-روستایی شنبه
پایگاه ضمیمه شنبه
خانه بهداشت سنا
خانه بهداشت چاهگاه
خانه بهداشت درویشی
خانه بهداشت کردلان
خانه بهداشت باغان
Collapse مرکز روستایی زیارتمرکز روستایی زیارت
خانه بهداشت کردوان علیا
خانه بهداشت کردوان سفلی
خانه بهداشت لاور ساحلی
خانه بهداشت شیخیان ماری
خانه بهداشت شیخیان باغ پیر
خانه بهداشت گلستان
خانه بهداشت زیارت
Collapse مرکز روستایی درازیمرکز روستایی درازی
خانه بهداشت چارک
خانه بهداشت وراوی
خانه بهداشت فقیه حسنان
خانه بهداشت زیزار
خانه بهداشت چاووشی
خانه بهداشت کلل سفلی
خانه بهداشت درازی
Collapse فرم هافرم ها
Collapse فرم های واحدهای بهداشتیفرم های واحدهای بهداشتی
بهداشت دهان و دندان
سلامت روان، امور اجتماعی و اعتیاد
بهداشت محیط
بهداشت حرفه‌ای
بيماري هاي واگير
بیماری های غیرواگیر
آموزشگاه بهورزی
Collapse فرم های واحدهای اداری و مالیفرم های واحدهای اداری و مالی
Collapse روابط عمومیروابط عمومی
فرم نظرسنجی
فرم تکریم ارباب رجوع
شماره تلفن ادارات شهرستان دشتی
Collapse واحد ITواحد IT
فرم ارائه اطلاعات برای درج در وب سایت
فرم خرید قطعات و لوازم فن آوری اطلاعات
فرم درخواست تعمیر سیستم های کامپیوتری
کارپردازی
فرم های مراکز خدمات جامع سلامت
Collapse آموزشآموزش
مقالات و پمفلت های آموزشی
تیزرهای آموزشی (پادکست ها)
اسلایدهای آموزشی
بازآموزی بهورزان
Collapse فرآيندهافرآيندها
واحد بیماری های واگیر
واحد بهداشت محيط
واحد بهداشت حرفه‌اي
واحد سلامت روان، امور اجتماعی و اعتیاد
واحد بهداشت خانواده
آلبوم تصاویر
لینک های مفید
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
آرشیو اخبار
پرسش های متداول
راهنماي تلفن
تکریم ارباب رجوع
نظرسنجی
تماس با ما
< >